Asfalt

Skal du gjøre grunnarbeid med pukk før du kan legge asfalt?

Skal du gjøre grunnarbeid med pukk før du kan legge asfalt?

Skal du gjøre grunnarbeid med pukk før du kan legge asfalt eller er du klar til å bestille asfaltering med en gang?

Når man skal legge asfalt er det viktig at man har tenkt på alle deler av forarbeidet som kan spille inn i hvor bra, trygt og holdbart det endelige resultatet blir. På mange måter er det arbeidet med legger ned før man kan legge asfalten like viktig som selve asfalten.

Asfalten er det man ser, men alt det forarbeidet man gjør er det som sikrer at asfalten blir bra. Derfor er tilretteleggelse en viktig del av arbeidet med asfalt og pukk er en viktig del av grunnarbeidet før man legger asfalt. 

Pukk er nemlig et av de materialene som egner seg ekstra godt som underlag for asfalt. Man bør ha minimum 20 cm underlag av pukk og andre stein-materialer før man legger asfalt ovenpå. Med godt forarbeid får man et godt resultat. Å velge pukk er klart en fordel

Krever stor nøyaktighet

Når man skal tilrettelegge for å legge asfalt er faglig presisjon viktig, for stor nøyaktighet kreves hvis man vil ha et godt resultat til slutt.

Når man skal legge asfalt er det mange lag av fagpersoner som skal inn å gjøre forskjellige deler av jobben. For eksempel skal en anleggs-entreprenør inn og gjøre grunnarbeidet for at de man leier inn til å asfaltere kan preparere grunnen. Dette er en prosess med mange ledd der man bygger opp vei-profilen og jevner ut eventuelle ujevnheter med et steinmateriale som for eksempel pukk.

Pukk er et steinmateriale omegner seg ekstra godt til dette og danner et stabilt og fint underlag som danner et underlag som entreprenøren som legger asfalt kan jobbe trygt videre med. Ved å gjøre alle tingene i riktig rekkefølge og få riktige fagfolk inn til riktig tid kan man få et innmari fint resultat.